You are here
Home > Posts tagged "Adab Islam"

Fatwa Ulama Tentang Berbuat Curang Ketika Ujian

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah ditanya : Apa hukum berbuat curang (menyontek) ketika ujian ? Saya lihat, banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan lalu saya menasehati mereka, tapi mereka malah mengatakan 'ini tidak apa-apa'. Jawaban: Curang dalam ujian, ibadah atau mu’amalah hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam “Artinya : Barangsiapa mencurangi

Hukum Mencium Tangan

Apa hukum mencium tangan para ulama dan selainnya? Segala puji bagi Allah Ta'ala, shalawat serta salam dan keberkahan semoga terlimpahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du, Jumhur ulama salaf maupun khalaf dari madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menilai bolehnya mencium tangan ulama, imam, orang tua, guru, dan orang yang

8 Fakta Tentang Semut

1⃣ Semut yang ukuran tubuhnya kecil itu keluar dari sarang dan mencari makanan, meskipun jalan yang dilaluinya sangat jauh. Jalan terjal berliku yang sulit tetap dilalui olehnya demi mendapatkan makanan lalu pulang kembali untuk menyimpannya. 2⃣ Seekor semut tidak akan makan makanan yang dikumpulkan oleh semut lainnya. 3⃣ Nabi Sulaiman 'alaihissalam dapat mendengar

Empat Hadits Kunci Adab

📌 Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan bahwa; Imam Abu ‘Amr Ibnu Shalah rahimahullah  menceritakan perkataan Imam Abu Muhammad Ibn Abi Zaid rahimahullah , seorang Imam mazhab Maliki di zamannya, Beliau mengatakan, “Inti dan kunci dari adab yang baik terdapat dalam empat hadits Nabi berikut : 1⃣ Sabda Nabi

Dzikir di Pasar dan Pusat Keramaian

Pasar merupakan bagian penting dalam sebuah masyarakat. Dengan adanya pasar, mereka akan lebih mudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Alhasil pasar menjadi ajang transaksi kebutuhan manusia dan mencari nafkah. Karena pentingnya peran pasar bagi kehidupan manusia, Rasulullah shallallahu

Doa Melunasi Hutang dan Penjelasannya

Setiap dari kita kemungkinan besar memiliki hutang kepada orang lain. Berhutang bukanlah tindakan tercela. Yang tercela ialah berhutang kemudian tidak melunasinya. Sedangkan kita ketahui bahwa melunasi hutang hukumnya wajib dan seseorang itu akan terhalang memasuki surga-Nya hingga hutangnya lunas dibayar. Dalam membayar hutang janganlah menghalalkan segala cara. Ada tuntunannya dalam agama

Bahaya Memperolok Agama

Lagi, agama dijadikan bahan olok-olokan. Mereka mencari  uang agar orang lain tertawa dengan olok-olokannya tersebut, memalukan! Mereka memperolok agama Islam yang mulia, agama yang benar ini, agama yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikitpun. Mereka bersilat lidah bahwa tidak ada bentuk melecehkan agama dalam lawakan mereka. Tidak tahukah bahwa bentuk-bentuk istihza

Jika Istri Memaksa Suami Berjimak

Sebagai insan yang memiliki hasrat, wajar jika sepasang suami istri saling memberikan perhatian dalam perkara ini. Walau bagaimanapun juga, istri memiliki hak yang seimbang yang harus dipenuhi oleh suami. Allah Subhânahu wa Ta’âlaberfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ “Wanita punya hak (yang harus ditunaikan suaminya sesuai ukuran kelayakan) yang seimbang dengan kewajibannya dengan

Mana yang Lebih Baik Bagi Muslimah, Menuntut Ilmu atau Mengurus Rumah?

Pertanyaan: Mana yang lebih baik bagi seorang muslimah, mengurus rumah dan suaminya, atau mencurahkan waktunya untuk menuntut ilmu, dan memiliki pembantu rumah tangga? Jawaban: Alhamdulillah. Ya, wajib bagi seorang muslimah untuk mendalami agamanya, tapi melayani, menaati suaminya, dan merawat anak juga merupakan kewajiban baginya. Dia sebaiknya meluangkan waktu setiap hari untuk belajar meskipun hanya sedikit

Bersabarlah Niscaya Kebaikan Bagimu

Menjalani kehidupan di dunia penuh dengan ujian yang diberikan oleh Allah ‘Azza wa Jalla untuk hamba-hamba-Nya. Dengan diberikannya ujian tersebut maka akan diketahui siapakah di antara hamba-hamba-Nya yang termasuk orang-orang yang bersabar sehingga Allah ‘Azza wa Jalla dapat menyatakan baik buruknya keadaan hamba tersebut. Allah Subhânahu wa Ta’âla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ “Dan sesungguhnya

Top